สพป.เชียงราย เขต1 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.เชียงราย เขต1 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด อุดปิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการการเปิดเรียน ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้กับทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป