รับมอบเครื่องกรองน้ำและเสาธงโรงเรียน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูละบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ร่วมรับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดระบบ Softener และ Reverse Osmosis(RO) จากการสนับสนุนของคุณสรรเสริญ จุฬางกูร และรับมอบเสาธงโรงเรียนจากบริษัทรุ่งทรัพท์ วอเตอร์เวร์ค 1993 จำกัด เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดและมีเสาธงที่มั่นคง แข็งแรงต่อไป ทั้งนี้ทางคุณสรรเสริญ ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมและน้ำแก่นักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้