พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยลาน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยลาน ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลดอยลาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้นำทุกหมู่บ้านและชาวบ้านตำบลดอยลาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระธาตุดอยลาน บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญในท้องถิ่นของตนเอง