พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และเสาธงใหม่โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และเสาธงโรงเรียน นำโดยท่าน ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในเขตบริการ ร่วมสมทบทุนในการสร้างและจัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน รวมทั้งได้รับการอนุเคราะห์จาก บจก.รุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค 1993 ได้บริจาคเสาธงโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลกับทางโรงเรียนและผู้ร่วมบริจาคทุกภาคส่วน ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด