ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา2564

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19