งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ครบรอบ90ปี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ครบรอบ 90 ปี นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตบริการ ผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 9 รูป การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง