นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 12 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ พร้อมด้วยนายทัศนัย ไชยหลาน ครูประจำชั้น ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติGMS เชียงราย เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้อนุเคราะห์วัคซีนและการบริการให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้