ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี จังหวัดพะเยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้าน ป่าแฝกสามัคคี จังหวัดพะเยา ในด้านการดำเนินการสร้างสระว่ายน้ำ การบริหารจัดการรวมทั้ง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาว่ายน้ำของโรงเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการจุฑารัตน์ วงค์หนัก ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้