กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือนำโดยท่าน ผอ.อภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ ยุวกาชาด ที่ครบถ้วนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม กิจกรรมชาวค่าย กิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคี และทักษะตามวิถีลูกเสือ ยุวกาชาด ให้แก่ผู้เรียน