กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น กิจกรรมวาดภาพ การระบายสีประกอบคำบรรยาย การประดิษฐ์การ์ด และพิธีรำลึกถึงพระคุณของครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียน