กิจกรรมวันมาฆบูชา และการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการอภิญญา ถาแก้ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยนำนักเรียนเข้าวัด ฟังธรรมและเวียนเทียน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสำคัญทางศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่วัดดอนเรือง บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 โดยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและห้องน้ำของวัดให้สะอาด เหมาะแก่การใช้ต่อไป