การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิญญา ถาแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งสรุปผลการดำเนินงานในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียน การจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน